martes, noviembre 28, 2006

The number of the... beauty


Tsorm celebre "por todo lo alto" ses 666 visites al nostro estimat Blog&Cemento!
Sa REUNIÓ DEFINITIVA de tsorm, està apunt d'arribar. Significarà una nova etapa dins es blog! esperem que per a millor! In Paris we trust!

No hay comentarios: