miércoles, febrero 20, 2008

Tomorrow on Lost

4x04 Eggtown

Episodi centrat amb na Kate... asò promet!

No hay comentarios: